Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

Stacja odpylania spalin

Z myślą o konieczności spełnienia wymagań środowiskowych w „Cukrowni Nakło” przeprowadzono modernizację stacji odpylania spalin kotłowych uzyskując wskaźnik emisji pyłu na poziomie poniżej 100 mg/m3. Osiągnięcie takiego parametru emisyjności uzyskano dzięki zastosowaniu filtrów tkaninowych poprzedzonego modernizacją kotłowni technologicznej.