Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

Robot firmy Fanuc na linii oceny surowca

W „Cukrowni Kluczewo” w ramach inwestycji w obszarze surowcowym przeprowadzono modernizację linii oceny surowca „LOS”, w ramach której został zakupiony robot, który wykonuje prace polegające na przygotowaniu próbek w celu przeprowadzenia analiz zawartości cukru w burakach. Zastosowanie robota w znaczny sposób usprawniło pracę analityczną, a jednocześnie wyeliminowało czynnik ludzki.