Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • english version

Treść

Stacja oczyszczania i filtracji skoków

W Cukrowni Kluczewo przeprowadzona została modernizacja stacji oczyszczania i filtracji soków, w ramach której zamontowany został defekator wstępy wraz z instalacją technologiczną oraz instalacją automatyki i sterowania, jak również zakupione zostały czterech filtry świecowe po II saturacji. W ramach przedmiotowego zadani zakupionych zostało również siedem filtrów woreczkowych syropu standard.
Modernizacja stacji oczyszczania i filtracji soków miała na celu zoptymalizowanie parametrów technologicznych procesu technicznego.

  • Defekator wstępny
  • Filtry świecowe i woreczkowe