Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

Stacja wyparna

W związku ze zwiększeniem produkcji, a tym samym wzrostem przerobu dobowego do 7 000 t/dobę koniecznym stało się wprowadzenie w cukrowni modernizacji gospodarki cieplnej.
Jednym z działań realizowanych obecnie w cukrowni jest dostawienie jednego działu wyparnego (opadowego) o powierzchni 5 000 m2 dzięki, któremu łączna powierzchnia stacji wyparnej wyniesie ponad 17 000 m2.
Aparat wyparny zostanie uruchomiony na kampanię cukrowniczą 2011/2012.

Ekstraktor wieżowy

W roku 2010 podjęta została decyzja o modernizacji stacji ekstrakcji w celu zwiększenia przerobu dobowego do 7 000 t/dobę. W związku z powyższym w chwili obecnej trwa budowa pierwszego w Krajowej Spółce Cukrowej S.A. ekstraktora wieżowego.
Pomimo, iż jeszcze trwają prace budowlano – montażowe ekstraktor zostanie oddany do eksploatacji w ciągu pierwszych dni nadchodzącej kampanii cukrowniczej.