Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

Kotły OR-38 (wraz z instalacją nawęglania i stacją redukcyjno-schładzającą)

Celem zadania było zapewnienie niezawodnego, nowoczesnego zasilania energią cieplną (w postaci pary) urządzeń technologicznych biorących udział w procesie produkcji cukru. Modernizacja istniejących kotłów typu OR 32 spowodowała, iż kotłownia stała się nowoczesnym, wysokosprawnym, w pełni zautomatyzowanym obiektem technologicznym, a jednocześnie spowodowała wzrost wydajności pary kotłowej z 32 do 38 t/h.
Modernizacja kotłów zapewniła właściwą pracę urządzeń energetycznych cukrowni oraz spowodowała ograniczenie zużycia węgla i energii elektrycznej.