Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

Oczyszczalnia ścieków przemysłowych

Przeprowadzenie modernizacji oczyszczalni ścieków przemysłowych miało na celu zapewnienie wstępnego podczyszczenia ścieków przemysłowych do parametrów zapewniających ich zrzut do oczyszczalni komunalnej oraz podczyszczenie (denitryfikację) wód amoniakalnych. Celem realizacji zadania było m.in. dostosowanie do wymogów ochrony środowiska, jak również zapewnienie stabilnej pracy cukrowni.

W ramach zadania inwestycyjnego przeprowadzone zostały:

  1. Modernizacja stacji podczyszczania wody spławiakowej – montaż urządzeń do oddzielania miazgi organicznej
  2. Budowa osadnika radialnego do oczyszczania wód spławiakowych wraz z modernizacją instalacji podawania i odprowadzania wód spławiakowych
  3. Wykonanie instalacji transportu gęstwy błotnej do osadnika ziemnego
  4. Modernizacja instalacji nawapniania wód spławiakowych
  5. Budowa komory fermentacji beztlenowej
  6. Budowa osadnika wtórnego do osadu czynnego po komorze fermentacji beztlenowej
  7. Budowa przepompowni ścieków wraz ze stacją wymienników.

Stacja oczyszczania spalin

W Cukrowni Kruszwica proces modernizacji kotłowni technologicznej powiązany był bezpośrednio z budową stacji odpylania spalin. Dlatego też mając na względzie konieczność spełnienia wymagań środowiskowych zamontowane zostały filtry tkaninowe, dzięki którym wskaźnik emisji pyłu spadł do poziomu poniżej 100 mg/m3.