Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

Budowa ciągłego pionowego warnika do gotowania cukrzycy B

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego w roku 2010/2011 budowany jest warnik pionowy do gotowania, w którym to prowadzony będzie w sposób ciągły proces gotowania cukrzycy B. Zastosowanie warnika ciągłego do gotowania cukrzycy B, stanowi pierwsze tego typu rozwiązanie w technologii cukrowniczej w Krajowej Spółce Cukrowej S.A.
Realizowane zadanie spowoduje dostosowanie stacji krystalizacji cukrzycy B do potrzeb technologicznych i zdolności przerobowej cukrowni na poziomie 7500 ton buraków  w ciągu doby.
Planowane efekty ekonomiczne:

  • Obniżenie zużycia ciepła
  • Skrócenie czasu trwania kampanii z tytułu poprawy pracy produktowni
  • Obniżenie ilości cukru w odcieku II, a w dalszym efekcie w melasie
  • Zmniejszenie emisji CO2  z tytułu zmniejszenia zużycia węgla
  • wzrost sprawności ruchowej zakładu.