Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

Automatyzacja surowni

W „Cukrowni Malbork”, realizując plan automatyzacji procesów produkcyjnych w Krajowej Spółce Cukrowej S.A. w 2009 roku przeprowadzono automatyzację stacji surowni.
Zakres wykonanych prac gwarantuje optymalizację prowadzenia procesu technologicznego, a jednocześnie wpływa na poprawę warunków pracy pracowników obsługujących zautomatyzowaną stację.