Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

Budowa silosu na cukier o pojemności 50 000 ton

Największą inwestycję na terenie „Cukrowni Nakło” - budowę silosu na cukier o pojemności 50 tys. ton - rozpoczęto w 2010 roku.
Silos posadowiony jest na palach żelbetowych i żelbetowej płycie fundamentowej. Ściany komory silosu są monolityczne, obwodowo sprężane kablami i zakończone wieńcem na którym oparta będzie kopuła. Wykonane są w technologii deskowania ślizgowego.
W skład silosu wejdą następujące obiekty:

  • Komora silosu o pojemności 50 000 ton cukru
  • Wieża operacyjna
  • Estakady przenośników cukru

Silos zostanie wyposażony w następujące instalacje:

  • Transportu cukru z produkcji do silosu oraz z silosu do stacji pakowania
  • Instalacje odpylania przesypów cukru i komory silosu
  • Instalacje wentylacji i klimatyzacji
  • Instalacje ogrzewania
  • Instalacje wodno-kanalizacyjne. i p. pożarowe.
  • Instalacja sprężonego powietrza

Budowa silosu umożliwi magazynowanie cukru luzem, spowoduje obniżenie kosztów magazynowych oraz kosztów transportu, załadunku i rozładunku cukru.
Oprócz kwestii kosztowych, magazynowanie cukru w silosie gwarantuje spełnienie najwyższych standardów jakościowych wymaganych przez odbiorców cukru.