Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

Stacja odpylania spalin

Mając na względzie konieczność spełnienia wymagań środowiskowych w „Cukrowni Werbkowice” przeprowadzono modernizację stacji odpylania spalin kotłowych uzyskując wskaźnik emisji pyłu na poziomie poniżej 100 mg/m3. Osiągnięcie takiego parametru emisyjności uzyskano dzięki zastosowaniu filtrów tkaninowych, co poprzedziła modernizacja kotłowni technologicznej.