Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Produkty uboczne

Treść

Produkty uboczne

Oprócz doskonałej jakości „Polskiego Cukru” Krajowa Spółka Cukrowa S.A. oferuje do sprzedaży produkty powstałe w trakcie procesu technologicznego oraz gotowe wyroby Oddziałów KSC.

Oferta

Wysłodki buraczane prasowane
Otrzymywane w procesie wytwarzania cukru, poprzez ekstrakcję krajanki buraczanej. Poddane częściowemu odciśnięciu wody, przeznaczone na paszę dla zwierząt hodowlanych lub do przerobu. Dostępne w okresie kampanii we wszystkich produkcyjnych Oddziałach KSC.


Wysłodki buraczane suszone
Otrzymywane w procesie wytwarzania cukru poprzez ekstrakcję krajanki buraczanej. Poddane prasowaniu i suszeniu, przeznaczone na paszę dla zwierząt hodowlanych. Oferty kupna przyjmuje Departament Surowcowy w centrali Krajowej Spółki Cukrowej S.A.


Wapno palone
Wapno w bryłach o podstawowych parametrach fizyko-chemicznych: zawartość CaO (aktywne) – min. 90,00 %, MgO – max. 1 %, CO2 – max. 3 % oraz SiO2 – max. 3 %, oferuje do sprzedaży Oddział KSC „Cukrownia Częstocice”. Parametry mogą być przedmiotem indywidualnych ustaleń z Klientem.


Palety
Produkty oferowane do sprzedaży przez Oddział KSC „Cukrownia Rejowiec”. Dostępne w dwóch asortymentach: palety typu EUR EPAL wg normy UIC-435-2 PL o wymiarach 1200 X 800 oraz palety przemysłowe–jednorazowe o wymiarach 1200 X 800.