Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

Wyniki wyboru kandydata na Członka Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. wybieranego przez pracowników Spółki

W związku z przeprowadzonymi wyborami w dniu 19 grudnia 2017 r. na Członka Zarządu wybieranego przez pracowników Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Główna Komisja Wyborcza ogłosiła wyniki, zgodnie z którymi Kandydatem na Członka Zarządu wybranym przez pracowników Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu uznaje się Pana Tomasza Olenderka. Szczegóły ogłoszenia zawiera poniższy plik.

Wybory kandydata do Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu wybieranego przez pracowników Spółki

Rada Nadzorcza Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Uchwałą Nr 106/VIII/2017 (1611) z dnia 30 listopada 2017 r. zarządziła wybory kandydata do Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu wybieranego przez pracowników Spółki. Wybory odbędą się w dniu 19 grudnia 2017 r. w wyznaczonych przez KSC S.A. okręgach wyborczych w siedzibie Spółki w Toruniu, biurze Spółki w Warszawie oraz we wszystkich jej Oddziałach i wybranych lokalizacjach – oddziałach wyłączonych.

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższych plikach do pobrania