Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

Wybory kandydatów do Rady Nadzorczej będących przedstawicielami Plantatorów Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

Rada Nadzorcza Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Uchwałą Nr 246/VIII/2019 (1751) z dnia 31 stycznia 2019 roku zarządziła z dniem 31 stycznia 2019 roku wybory kandydatów do Rady Nadzorczej będących przedstawicielami Plantatorów. Wybory odbędą się w dniu 19 marca 2019 r. w wyznaczonych obwodach wyborczych.

Więcej informacji: https://plantatorzy.polski-cukier.pl/1059,wybory

 

OGŁOSZENIE GŁÓWNEJ KOMISJI WYBORCZEJ do przeprowadzenia wyborów Członków Rady Nadzorczej Krajowej Spółki Cukrowej S. A. z siedzibą w Toruniu wybieranych przez pracowników Spółki i jej jednostek zależnych

Działając na podstawie § 32 „Regulaminu wyborów Członków Rady Nadzorczej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu wybieranych przez pracowników” ogłasza się następujące wyniki głosowania w wyborach Członków Rady Nadzorczej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu wybieranych przez pracowników Spółki i jej jednostek zależnych, przeprowadzonych w dniu 20 grudnia oraz 21 grudnia 2018 roku

Decyzje Rady Nadzorczej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z dnia 17 stycznia 2019 roku

Rada Nadzorcza Krajowej Spółki Cukrowej S.A. na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2019 r. podjęła uchwałę w sprawie powołania Tomasza Olenderka na stanowisko Członka Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu na okres VIII kadencji Zarządu.

Tomasz Olenderek został wybrany przez pracowników Spółki w wyniku wyborów uzupełniających zarządzonych przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 227/VIII/2018 (1732) z dnia 29 listopada 2018 roku.

OGŁOSZENIE GŁÓWNEJ KOMISJI WYBORCZEJ do przeprowadzenia wyborów uzupełniających kandydata na Członka Zarządu wybieranego przez pracowników Krajowej Spółki Cukrowej S. A. z siedzibą w Toruniu

Działając na podstawie § 33 „Regulaminu wyboru i odwołania Członka Zarządu wybieranego przez pracowników Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu oraz przeprowadzania wyborów uzupełniających” ogłasza się następujące wyniki głosowania w wyborach uzupełniających kandydata na Członka Zarządu wybieranego przez pracowników Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu, przeprowadzonych w dniu 20 grudnia oraz 21 grudnia 2018 roku