Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

OGŁOSZENIE GŁÓWNEJ KOMISJI WYBORCZEJ do przeprowadzenia wyboru Członka Zarządu wybieranego przez pracowników Krajowej Spółki Cukrowej S. A. z siedzibą w Toruniu

Działając na podstawie § 33 „Regulaminu wyboru i odwołania Członka Zarządu wybieranego przez pracowników Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu oraz przeprowadzania wyborów uzupełniających” ogłasza się następujące wyniki głosowania w wyborach uzupełniających Członka Zarządu wybieranego przez pracowników Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu, przeprowadzonych w dniu 28 maja 2018 roku:

  1. Uprawnionych do głosowania wg stanu na dzień wyborów było 1668 wyborców.
  2. W głosowaniu wzięło udział 1157 wyborców, co stanowi 69,36% uprawnionych do głosowania.
  3. Oddano 1085 głosów ważnych.
  4. Oddano 72 głosy nieważne.
  5. Kandydat Pan Piotr Petera - zgłoszony przez Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” Pracowników Krajowej Spółki Cukrowej „Polski Cukier” S.A. – otrzymał 626 głosów ważnych, co stanowi 57,70% oddanych głosów ważnych.
  6. Kandydat Pan Jacek Szamlewski - zgłoszony przez Związek Zawodowy Pracowników Krajowej Spółki Cukrowej „Polski Cukier” S.A. - otrzymał 459 głosów ważnych, co stanowi 42,30% oddanych głosów ważnych.
  7. Kandydatem na Członka Zarządu wybranym przez pracowników Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu uznaje się Pana Piotra Peterę.

« wstecz