Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

OGŁOSZENIE GŁÓWNEJ KOMISJI WYBORCZEJ do przeprowadzenia głosowania w sprawie odwołania Członka Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S. A. z siedzibą w Toruniu wybranego przez pracowników Spółki

Działając na podstawie § 33 w zw. z § 34 ust. 4 „Regulaminu wyboru i odwołania Członka Zarządu wybieranego przez pracowników Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu oraz przeprowadzania wyborów uzupełniających” ogłasza się następujące wyniki głosowania w sprawie odwołania Członka Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu wybranego przez pracowników Spółki, przeprowadzonego w dniu 21 listopada 2018 roku i 22 listopada 2018 roku:

  1. Uprawnionych do głosowania wg stanu na 21 listopada 2018 roku i 22 listopada 2018 roku było 1684 pracowników.
  2. W głosowaniu wzięło udział 1324 pracowników, co stanowi 78,62% uprawnionych do głosowania.
  3. Oddano 1275 głosów ważnych.
  4. Oddano 49 głosów nieważnych.
  5. W odpowiedzi na następujące pytanie „Czy jest Pan/Pani za odwołaniem ze składu Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Pana Piotra Petery Członka Zarządu wybranego przez pracowników Spółki ?”, oddano następującą liczbę ważnie oddanych głosów:
  • liczba głosów za odpowiedzią „TAK” - 905 głosów, co stanowi 70,98% oddanych głosów ważnych,
  • liczba głosów za odpowiedzią „NIE” - 370 głosów, co stanowi 29,02% oddanych głosów ważnych.

W wyniku głosowania (referendum) pracownicy Krajowej Spółki Cukrowej S.A. opowiedzieli się za odwołaniem ze składu Zarządu Pana Piotra Petery, Członka Zarządu wybranego przez pracowników Spółki, zgodnie z § 27 Statutu Spółki oraz § 34 ust. 5 „Regulaminu wyboru i odwołania Członka Zarządu wybieranego przez pracowników Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu oraz przeprowadzenia wyborów uzupełniających”.

Głosowanie w sprawie odwołania Członka Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu wybranego przez pracowników Spółki

Rada Nadzorcza Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Uchwałą Nr 218/VIII/2018 (1723) z dnia 29 października 2018 r. zarządziła głosowanie (referendum) w sprawie odwołania Członka Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. wybranego przez pracowników Spółki. Referendum odbędzie się w dniu 21 listopada 2018 r. oraz w dniu 22 listopada 2018 r. w wyznaczonych Okręgach Wyborczych.

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższych plikach do pobrania:

« wstecz