Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

OGŁOSZENIE GŁÓWNEJ KOMISJI WYBORCZEJ do przeprowadzenia wyborów Członków Rady Nadzorczej Krajowej Spółki Cukrowej S. A. z siedzibą w Toruniu wybieranych przez pracowników Spółki i jej jednostek zależnych

Działając na podstawie § 32 „Regulaminu wyborów Członków Rady Nadzorczej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu wybieranych przez pracowników” ogłasza się następujące wyniki głosowania w wyborach Członków Rady Nadzorczej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu wybieranych przez pracowników Spółki i jej jednostek zależnych, przeprowadzonych w dniu 20 grudnia oraz 21 grudnia 2018 roku:

 1. Uprawnionych do głosowania wg stanu na dzień wyborów było 2300 wyborców.
 2. W głosowaniu wzięło udział 1742 wyborców, co stanowi 75,74 % uprawnionych do głosowania.
 3. Liczba kart z głosami ważnymi wyniosła 1686, w tym:
 • liczba kart z jednym głosem ważnym 785,
 • liczba kart z dwoma głosami ważnymi 901.
 1. Oddano 2587 głosów ważnych.
 2. Oddano 56 głosów nieważnych.
 3. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę ważnie oddanych głosów:
 • Pani Krystyna Matusiak - zgłoszona przez Związek Zawodowy Pracowników Krajowej Spółki Cukrowej „Polski Cukier” S.A. - 478 głosów,
 • Pani Lucyna Modrak - zgłoszona przez Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” Pracowników Krajowej Spółki Cukrowej „Polski Cukier” S.A. - 629 głosów,
 • Pan Dariusz Rataj - zgłoszony przez Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” Pracowników Krajowej Spółki Cukrowej „Polski Cukier” S.A. - 758 głosów,
 • Pan Jacek Szamlewski - zgłoszony przez Związek Zawodowy Pracowników Krajowej Spółki Cukrowej „Polski Cukier” S.A. – 722 głosy.

Kandydatami na Członków Rady Nadzorczej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu wybranymi przez pracowników Spółki i jej jednostek zależnych uznaje się Pana Dariusza Rataja oraz Pana Jacka Szamlewskiego.

« wstecz