Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

Decyzje Rady Nadzorczej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z dnia 17 stycznia 2019 roku

Rada Nadzorcza Krajowej Spółki Cukrowej S.A. na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2019 r. podjęła uchwałę w sprawie powołania Tomasza Olenderka na stanowisko Członka Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu na okres VIII kadencji Zarządu.

Tomasz Olenderek został wybrany przez pracowników Spółki w wyniku wyborów uzupełniających zarządzonych przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 227/VIII/2018 (1732) z dnia 29 listopada 2018 roku.

OGŁOSZENIE GŁÓWNEJ KOMISJI WYBORCZEJ do przeprowadzenia wyborów uzupełniających kandydata na Członka Zarządu wybieranego przez pracowników Krajowej Spółki Cukrowej S. A. z siedzibą w Toruniu

Działając na podstawie § 33 „Regulaminu wyboru i odwołania Członka Zarządu wybieranego przez pracowników Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu oraz przeprowadzania wyborów uzupełniających” ogłasza się następujące wyniki głosowania w wyborach uzupełniających kandydata na Członka Zarządu wybieranego przez pracowników Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu, przeprowadzonych w dniu 20 grudnia oraz 21 grudnia 2018 roku:

  1. Uprawnionych do głosowania wg stanu na dzień wyborów było 1692 wyborców.
  2. W głosowaniu wzięło udział 1310 wyborców, co stanowi 77,42% uprawnionych do głosowania.
  3. Oddano 1256 głosów ważnych.
  4. Oddano 54 głosy nieważne.
  5. Oddano 926 głosów „za”.
  6. Oddano 330 głosów „przeciw”.
  7. Kandydat Pan Tomasz Olenderek - zgłoszony przez Związek Zawodowy Pracowników Krajowej Spółki Cukrowej „Polski Cukier” S.A., Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” Pracowników Krajowej Spółki Cukrowej „Polski Cukier” S.A. oraz grupę pracowników Krajowej Spółki Cukrowej S.A. otrzymał 926 głosów „za”, co stanowi 73,73% oddanych głosów ważnych.
  8. Kandydatem na Członka Zarządu wybranym przez pracowników Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu uznaje się Pana Tomasza Olenderka.

« wstecz