Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

Decyzje Rady Nadzorczej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z dnia 17 stycznia 2019 roku

Rada Nadzorcza Krajowej Spółki Cukrowej S.A. na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2019 r. podjęła uchwałę w sprawie powołania Tomasza Olenderka na stanowisko Członka Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu na okres VIII kadencji Zarządu.

Tomasz Olenderek został wybrany przez pracowników Spółki w wyniku wyborów uzupełniających zarządzonych przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 227/VIII/2018 (1732) z dnia 29 listopada 2018 roku.

« wstecz