Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • english version

Treść

  • -

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. na „Liście 2000”

W dniu 2 grudnia 2013 r., po raz dwunasty „Rzeczpospolita" opublikowała Listę 2000 będącą zestawieniem dużych oraz średnich polskich firm. Na liście znalazły się firmy, które stanowią filar polskiej gospodarki i pozytywnie wpływają na jej rozwój. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. została sklasyfikowana na 145 miejscu. W zestawieniu wzięto pod uwagę m.in. przychody ze sprzedaży, dynamikę przychodów, wynik operacyjny, nakłady na inwestycję i zysk netto.

Jak co roku, Kapituła przyznała nagrody „Dobrej Firmy" dla najbardziej dynamicznych i efektywnych przedsiębiorstw. Po raz pierwszy wyróżniła także najlepszych eksporterów. Laureaci otrzymali wyróżnienia w dwóch nowych kategoriach: „Sława Polski” i „Orzeł Eksportu” przyznawanych przez Ministerstwo Gospodarki wspólnie z dziennikiem "Rzeczpospolita".

Tytułem „Sława Polski” uhonorowano firmy, które są liderami polskiego eksportu, wyróżnienie „Orzeł Eksportu” otrzymały przedsiębiorstwa, które w ostatnim czasie najszybciej rozwinęły swoją sprzedaż za granicę.

Nagrodę specjalną - dla lidera eksportu w branży spożywczej - otrzymała Krajowa Spółka Cukrowa S.A., która znalazła się również na liście wśród 50 najbardziej rentownych firm.

Ranking „Europa 500”

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. uplasowała się na 417. pozycji w prestiżowym zestawieniu dziennika „Rzeczpospolita” obejmującym 500 największych przedsiębiorstw działających w Europie Środkowo-Wschodniej. Kapituła sporządzając raport brała pod uwagę dane za rok 2012 i przychody za I kwartał 2013 roku. Klasyfikacja przedsiębiorstw była przeprowadzana pod względem przychodów ze sprzedaży, zysku netto, zatrudnienia