Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

Departamenty i Biura Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

Departament Surowcowy
Dyrektor - Artur Majewski
tel. 56 650 12 30
artur.majewski@polski-cukier.pl

Departament Techniczno – Produkcyjny
Dyrektor - Hubert Fabianowicz
tel. +48 695 650 307
hubert.fabianowicz@polski-cukier.pl

Departament Handlu
Dyrektor - Piotr Banach
piotr.banach@polski-cukier.pl

Zastępca Dyrektora Departamentu Handlu
Cezary Żbikowski
tel. 22 55 05 546
cezary.zbikowski@polski-cukier.pl

Departament Ekonomiczno – Finansowy
Dyrektor - Lech Jonatowski
tel. 56 650 11 90
lech.jonatowski@polski-cukier.pl

Departament Analiz i Controllingu
Dyrektor - Piotr Wycech
tel. 22 550 55 75
piotr.wycech@polski-cukier.pl

Departament Organizacji i Zarządzania
Dyrektor - Roman Wróblewski
tel. 56 650 12 40
roman.wroblewski@polski-cukier.pl

Biuro Aktywizacji Zasobów
p.o. Kierownika Biura Zbywania Aktywów
Waldemar Zeuschner
tel. +48 669 990 161

Z-ca Dyrektora ds. Archiwum
Renata Ciechanowska
tel. 24 267 85 37
renata.ciechanowska@polski-cukier.pl

Departament Logistyki
Dyrektor – Monika Misiaszek
tel. 56 650 11 71
monika.misiaszek@polski-cukier.pl

Departament Inwestycji, Rozwoju i Innowacji
p.o. Dyrektora - Henryk Jaźwiński
tel. 52 358 42 53
henryk.jazwinski@polski-cukier.pl

Biuro Informatyki
Kierownik- Arkadiusz Drzewiecki
tel. 56 650 12 56
arkadiusz.drzewiecki@polski-cukier.pl

Departament Nadzoru Właścicielskiego
i Obsługi Organów Spółki

Dyrektor - Rafał Małecki
tel. 56 650 12 44
rafal.malecki@polski-cukier.pl

Departament Marketingu i Sprzedaży
Dyrektor - Paweł Jacek Piotrowski
Pawel.Jacek.Piotrowski@polski-cukier.pl

Kierownik Działu Rynku Nowoczesnego
Tomasz Wróbel
tomasz.wrobel@polski-cukier.pl

Kierownik Działu Rynku Tradycyjnego
Piotr Pacura
piotr.pacura@polski-cukier.pl

Biuro Prawne
Kierownik - Katarzyna Statuch
tel. 56 650 11 30
biuro.prawne@polski-cukier.pl

Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego
Kierownik - Gerard Nycz
tel. 24 267 85 34
gerard.nycz@polski-cukier.pl

Pełnomocnik Zarządu ds. Systemów Zarządzania KSC S.A.
Jacek Strykowski
tel. 24 28 51 043
jacek.strykowski@polski-cukier.pl

Pełnomocnik Zarządu ds. BHP i Ppoż.
Jerzy Nowacki
tel. kom.: +48 661 664 615
jerzy.nowacki@polski-cukier.pl

Kierownik Biura Ochrony Krajowej Spółki Cukrowej S.A.
Paweł Dębowiak
tel. 56 650 12 80
tel. kom.: +48 695 650 331
pawel.debowiak@polski-cukier.pl

KONTAKT DLA MEDIÓW

Sandra Stawińska
Rzecznik Prasowy Krajowej Spółki Cukrowej S.A.
Tel.: +48 695 551 434
biuro.rzecznika@polski-cukier.pl