Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

INFORMACJA OGÓLNA

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu dnia 29 maja 2014 r. uzyskała Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego trzeciego stopnia, potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ,,POUFNE” wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.