Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • english version

Treść

Ogłoszenie w sprawie odbioru anulowanych weksli

W związku z decyzją Ministra Skarbu Państwa z dnia 30 marca 2012 roku o odstąpieniu od Oferty Publicznej sprzedaży Osobom Uprawnionym – pracownikom Spółki i plantatorom buraka cukrowego związanym ze Spółką umowami kontraktacji Akcji Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w procesie prywatyzacji Spółki realizowanym w latach 2011-2012, uprzejmie informujemy, iż wystawione przez Państwa weksle in blanco, jako zabezpieczenie spłaty pożyczki na zakup akcji Spółki zostały anulowane i można je odebrać osobiście w Oddziale, w którym zawierana była umowa pożyczki na zakup akcji (lub w Centrali – w przypadku osób zawierających umowy w Centrali Spółki), po uprzednim ustaleniu terminu odbioru z pracownikiem Spółki (Koordynatorem ds. Anulowania Weksli), w terminie od 11.08.2014 do 31.08.2014 roku.

 Lista Koordynatorów wraz z numerami telefonów do kontaktu znajduje się poniżej w Pliki do pobrania

W momencie odbioru weksla jego Wystawca (osoba, która podpisała weksel) winna legitymować się dowodem osobistym lub paszportem.

Na pisemny wniosek Wystawcy weksla (formularz wniosku dostępny w Oddziałach Spółki
oraz w Centrali, a także do pobrania poniżej w Pliki do pobrania złożony w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.08.2014  2014 roku, anulowany weksel może zostać przesłany listem poleconym za zawrotnym potwierdzeniem odbioru na adres zamieszkania Wystawcy weksla wskazany we wniosku. Wnioski o przesłanie anulowanych weksli drogą pocztową należy przesyłać lub składać osobiście do Oddziału, w którym zawierana była umowa pożyczki na zakup akcji Spółki (lub do Centrali – w przypadku osób zawierających umowy w Centrali Spółki).

W przypadku, gdy weksel nie zostanie odebrany przez jego wystawcę w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.08.2014 roku lub list polecony z anulowanym wekslem zostanie zwrócony, wówczas dokument weksla zostanie komisyjnie zniszczony.