Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

NOTA PRAWNA

Właścicielem wszelkich praw do zawartości niniejszego Serwisu internetowego jest Krajowa Spółka Cukrowa S.A. (KSC), która zastrzega dla siebie prawo jego aktualizowania, uzupełniania i modyfikowania w części lub całości bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników.
Użytkownicy mogą pobierać oraz drukować całe strony lub fragmenty Serwisu internetowego pod warunkiem nienaruszania praw autorskich i praw do rejestracji znaków towarowych należących do KSC.
Za wyjątkiem działu „Informacje dla mediów”, żadna z części Serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana, transmitowana elektronicznie, modyfikowana lub linkowana bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela Serwisu.
Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za dokładność, poprawność, kompletność i aktualność informacji zamieszczanych w niniejszym Serwisie, jak również odpowiedzialności za szkody wynikające z jego wykorzystywania, za które ryzyko ponosi wyłącznie użytkownik Serwisu.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
ul. Kraszewskiego 40
87-100 Toruń
tel. 056 650 11 00
fax: 056 650 11 04
ksc@polski-cukier.pl
www.polski-cukier.pl
www.polski-cukier.eu

NIP: 956-10-40-510
REGON: 870363980
Sąd Rejonowy w Toruniu
VII Wydział Gospodarczy KRS: 0000084678
Kapitał zakładowy: 990.677.758,00 PLN