Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • english version

Treść

 ÎCS.„Moldova Zahăr” SRL

„ICS Moldova Zahăr SRL” w Republice Mołdawii jest spółką zależną KSC S.A. od 2011 r. Spółka Moldova Zahăr zajmuje się produkcją cukru w cukrowni zlokalizowanej w miejscowości Cupcini.

100 proc. udziałów „ICS Moldova Zahăr SRL” należy do KSC S.A.