Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • english version

Treść

  • -

Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A.

Przedsiębiorstwo powstało 20 października 1958 r.

W przeciągu kilku dziesięcioleci funkcjonowało w różnych warunkach gospodarczych dostosowując się do aktualnych potrzeb rynkowych. Dzięki temu przedsiębiorstwo od wielu lat przoduje w branży zbożowo-młynarskiej w kraju.

Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest kontraktacja, skup zbóż, składowanie, konserwacja i obrót zbożami, a także przetwórstwo oraz sprzedaż wyrobów pod marką Młyny Stoisław oraz produktów ubocznych z przemiału zbóż.

Oferta skierowana jest do przemysłu oraz do indywidualnych klientów.

Produktami spółki są: mąki cukiernicze, mąki wypiekowe, kasze, płatki owsiane i jęczmienne oraz otręby.

Spółka prowadzi sprzedaż zarówno na terenie kraju, jak i poza jego granicami, eksportując swoje produkty m.in. do: Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemiec i Francji.

Działalność przetwórcza prowadzona jest na miejscu w Stoisławiu, gdzie znajduje się nowoczesny kompleks młynów i elewatorów.

Spółka prowadzi również sprzedaż internetową, dzięki czemu produkty dostępne są na terenie całego kraju z dostawą do domu: www.mlynystoislaw.pl

Dobowa zdolność produkcyjna firmy:

- młyn pszenny 600 ton

- młyn żytni 200 ton

- kaszarnia jęczmienna 35 ton

- płatkarnia owsiana 60 ton

Pojemność magazynowa: 100.000 ton

Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej: www.stoislaw.com.pl