Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

Przetarg w dniu 19 grudnia 2018 r. na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Brześć Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej o pow. 8,7945 ha położonej w miejscowości Brześć Kujawski, gmina Brześć Kujawski, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie. Cena wywoławcza nieruchomości 1.970.000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych) netto. Licytacja odbędzie się 19.12.2018 r. w siedzibie KSC S.A. w Toruniu.

Przetarg w dniu 18 grudnia 2018 r. na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Nowy Staw, woj. pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Nowy Staw, gmina Nowy Staw, powiat malborski, województwo pomorskie. Cena wywoławcza nieruchomości niezabudowanej o pow. 0,4091 ha wynosi 57.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) netto. Cena wywoławcza nieruchomości zabudowanej o pow. 0,4328 ha wynosi 233.500,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści trzy tysiące pięćset złotych) netto. Licytacja odbędzie się 18.12.2018 r.

Przetarg w dniu 14 grudnia 2018 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej o pow. 4,6400 ha, położonej w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski, gmina Ostrowiec Świętokrzyski, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie. Cena wywoławcza wynosi 650.000,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto. Licytacja odbędzie się 14.12.2018 r.

Przetarg w dniu 12 grudnia 2018 roku na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Opole Lubelskie przy ulicy Fabrycznej 23, województwo lubelskie.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej o pow. 2,7947 ha, położonej w miejscowości Opole Lubelskie, gmina Opole Lubelskie, powiat opolski, województwo lubelskie. Cena wywoławcza wynosi 775.000,00 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto. Licytacja odbędzie się 12.12.2018 r.

Przetarg w dniu 21 listopada 2018 r. na sprzedaż składników majątku ruchomego w Oddziale Cukrownia Krasnystaw, woj. lubelskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 ogłasza II publiczny przetarg ustny na sprzedaż składników majątku ruchomego w postaci wyposażenia warsztatowego w miejscowości Krasnystaw, woj. lubelskie. Licytacja odbędzie się w dniu 21.11.2018 r. w Oddziale Cukrownia Krasnystaw.

Przetarg w dniu 15 listopada 2018 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Rejowiec, woj. lubelskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej o pow. 0,7702 ha, położonej w miejscowości Rejowiec, gmina Rejowiec, powiat chełmski, województwo lubelskie. Cena wywoławcza wynosi 204.000,00 zł (słownie: dwieście cztery tysiące złotych) netto. Licytacja odbędzie się 15.11.2018 r.

Przetarg w dniu 27 września 2018 r. na sprzedaż składników majątku ruchomego w Oddziale Cukrownia Krasnystaw, woj. lubelskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż składników majątku ruchomego w postaci wyposażenia warsztatowego w miejscowości Krasnystaw, woj. lubelskie. Licytacja odbędzie się w dniu 27.09.2018 r. w Oddziale Cukrownia Krasnystaw

Przetarg w dniu 12 września 2018 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Rejowiec, woj. lubelskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej o pow. 0,7702 ha, położonej w miejscowości Rejowiec, gmina Rejowiec, powiat chełmski, województwo lubelskie. Cena wywoławcza wynosi 204.000,00 zł (słownie: dwieście cztery tysiące złotych) netto. Licytacja odbędzie się 12.09.2018 r.

Przetarg w dniu 31 lipca 2018 r. na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Nowy Staw, woj. pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w Nowym Stawie, woj. pomorskie. Cena wywoławcza nieruchomości niezabudowanej wynosi 57.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) netto, zaś nieruchomości zabudowanej 233.500,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści trzy tysiące pięćset złotych) netto. Licytacja odbędzie się 31.07.2018 r.

Przetarg w dniu 08 czerwca 2018 r. na sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Unisław, woj. kujawsko - pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż udziału wynoszącego 5775/85126 części w nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Chełmińskiej 73 w Unisławiu, woj. kujawsko-pomorskie. Cena wywoławcza wynosi 32.500,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące pięćset złotych) netto. Licytacja odbędzie się 08.06.2018 r.

Przetarg w dniu 08 czerwca 2018 r. na sprzedaż lokalu użytkowego w miejscowości Unisław, woj. kujawsko - pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 o powierzchni 131,74 m2, wraz z pomieszczeniami przynależnymi, znajdującego się w budynku użytkowo-mieszkalnym położonym w Unisławiu przy ulicy Chełmińskiej 69. Cena wywoławcza wynosi 50.100,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy sto złotych) netto. Licytacja odbędzie się 08.06.2018 r.

Przetarg w dniu 08 czerwca 2018 r. na sprzedaż lokalu mieszkalnego w miejscowości Unisław, woj. kujawsko - pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 10 o powierzchni 42,75 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, znajdującego się w budynku mieszkalnym położonym w Unisławiu przy ulicy Żwirki i Wigury 11. Cena wywoławcza wynosi 32.000,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych) netto. Licytacja odbędzie się 08.06.2018 r.

Przetarg w dniu 23 maja 2018 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Janikowo, woj. kujawsko-pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej o pow. 0,6480 ha, położonej w miejscowości Janikowo, gmina Janikowo, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie. Cena wywoławcza wynosi 950.000,00 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto. Licytacja odbędzie się 23.05.2018 r.

Przetarg w dniu 23 maja 2018 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Rejowiec, woj. lubelskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej o pow. 0,7702 ha, położonej w miejscowości Rejowiec, gmina Rejowiec, powiat chełmski, województwo lubelskie. Cena wywoławcza wynosi 204.000,00 zł (słownie: dwieście cztery tysiące złotych) netto. Licytacja odbędzie się 23.05.2018 r.

Przetarg w dniu 21 marca 2018 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Rejowiec, woj. lubelskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Rejowiec, woj. lubelskie. Cena wywoławcza wynosi 204.000,00 zł (słownie: dwieście cztery tysiące złotych) netto. Licytacja odbędzie się w dniu 21.03.2018 r. w lokalizacji Lublin

Przetarg w dniu 14 marca 2018 r. na sprzedaż składnika majątku ruchomego – rozdzielni elektrycznej w lokalizacji Janikowo, woj. kujawsko-pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż składnika majątku ruchomego w postaci rozdzielni elektrycznej w miejscowości Janikowo, woj. kujawsko – pomorskie. Cena wywoławcza wynosi 24.600,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sześćset złotych) netto. Licytacja odbędzie się w dniu 14.03.2018 r. w lokalizacji Janikowo

Przetarg w dniu 14 marca 2018 r. na sprzedaż składników majątku ruchomego w lokalizacji Janikowo, woj. kujawsko - pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż składników majątku ruchomego w postaci wyposażenia warsztatowego w miejscowości Janikowo, woj. kujawsko – pomorskie. Licytacja odbędzie się w dniu 14.03.2018 r. w lokalizacji Janikowo.