Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

Władzami Krajowej Spółki Cukrowej S.A. są:

Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza oraz Zarząd Spółki

Zarząd Spółki

Krzysztof Kowa         - Prezes Zarządu KSC S.A.

Marek Dereziński     - Członek Zarządu KSC S.A.

Tomasz Olenderek   - Członek Zarządu KSC S.A.

Zdzisław Salus          - Członek Zarządu KSC S.A.

Janusz Stachowiak   - Członek Zarządu KSC S.A.

Rada Nadzorcza

Przewodniczący - Robert Perkowski
Wiceprzewodnicząca - Agnieszka Fido-Chmielewska
Sekretarz - Dariusz Rataj

Członek Rady - Tomasz Filipowicz
Członek Rady – Beata Nawrocka
Członek Rady – Andrzej Nowakowski
Członek Rady – Jacek Szamlewski
Członek Rady - Mieczysław Środa
Członek Rady - Arkadiusz Świątek