Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

  • -
  • -

Władzami Krajowej Spółki Cukrowej S.A. są:

Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza oraz Zarząd Spółki

Zarząd Spółki

Krzysztof Kowa         - Prezes Zarządu KSC S.A.

Marek Dereziński       - Członek Zarządu KSC S.A.

Tomasz Olenderek     - Członek Zarządu KSC S.A.

Tomasz Rega              - Członek Zarządu KSC S.A.

Zdzisław Salus           - Członek Zarządu KSC S.A.

 

Rada Nadzorcza

Przewodniczący - Robert Perkowski
Wiceprzewodnicząca - Agnieszka Fido-Chmielewska
Sekretarz - Dariusz Rataj

Członek Rady - Michał Jaworski
Członek Rady - Beata Nawrocka
Członek Rady – Andrzej Nowakowski
Członek Rady – Andrzej Placek
Członek Rady - Jacek Szamlewski
Członek Rady - Mieczysław Środa
Członek Rady - Tomasz Trautsolt