Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

Władzami Krajowej Spółki Cukrowej S.A. są:

Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza oraz Zarząd Spółki

Zarząd Spółki

Henryk Wnorowski  - Prezes Zarządu KSC S.A.

Artur Duda                - Członek Zarządu KSC S.A.

Andrzej Jaworski      - Członek Zarządu KSC S.A.

Piotr Petera               - Członek Zarządu KSC S.A.

Janusz Stachowiak  - Członek Zarządu KSC S.A.

Rada Nadzorcza

Przewodniczący - Marcin Sutkowski
Wiceprzewodniczący - Krzysztof Duszak
Sekretarz - Zdzisław Salus


Członek Rady - Agnieszka Fido-Chmielewska
Członek Rady - Tomasz Filipowicz
Członek Rady - Mariusz Jelonek
Członek Rady - Krystyna Matusiak
Członek Rady - Jarosław Nowacki
Członek Rady - Józef Pawela
Członek Rady - Jarosław Siekierko
Członek Rady - Mieczysław Środa
Członek Rady - Marek Wynimko