Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

Władzami Krajowej Spółki Cukrowej S.A. są:

Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza oraz Zarząd Spółki

Rada Nadzorcza

Przewodniczący - Robert Perkowski
Wiceprzewodnicząca - Agnieszka Fido-Chmielewska
Sekretarz - Dariusz Rataj

Członek Rady - Tomasz Filipowicz
Członek Rady – Beata Nawrocka
Członek Rady – Andrzej Nowakowski
Członek Rady – Jacek Szamlewski
Członek Rady - Mieczysław Środa
Członek Rady - Arkadiusz Świątek