Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

Zarząd Spółki

Henryk Wnorowski  - Prezes Zarządu KSC S.A.

Artur Duda                - Członek Zarządu KSC S.A.

Andrzej Jaworski      - Członek Zarządu KSC S.A.

Piotr Petera               - Członek Zarządu KSC S.A.

Janusz Stachowiak  - Członek Zarządu KSC S.A.

« wstecz