Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

Zarząd Spółki

Henryk Wnorowski  - Prezes Zarządu KSC S.A.

Andrzej Jaworski      - Członek Zarządu KSC S.A.

Krzysztof Kowa        - Członek Zarządu KSC S.A.

Tomasz Olenderek  - Członek Zarządu KSC S.A.

Janusz Stachowiak   - Członek Zarządu KSC S.A.

« wstecz